CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Thời gian học Ca sáng: 08:00 11:30
Ca chiều: 13:00 16:30
Quy trình đào tạo Chứng chỉ TOPIK I TOPIK II
Thời gian đào tạo 3 tháng 6 tháng

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH