Số liệu thống kê xếp hạng các trường đại học tốt nhất Châu Á

10 trường đại học tốt nhất châu Á năm 2023

Asia Rank 2023 Asia Rank 2022 University Country/region World University Rank 2023
1 1 Tsinghua University China 16
2 2 Peking University China 17
3 3 National University of Singapore Singapore 19
4 4 University of Hong Kong Hong Kong 31
5 5 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 36
6 7 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 45
7 9 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 58
8 6 The University of Tokyo Japan 39
=9 10 Fudan University China 51
=9 13 Shanghai Jiao Tong University China 52
Xêm thêm tại đây
error: NỘI DUNG ĐƯỢC BẢO VỆ!!!
All in one
Liên Hệ