THỰC TẬP SINH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG

Sơn

Đăng tin: 04/09/2023
Hết hạn: 02/10/2023

Nơi làm việc: TỈNH MIYAGI.

Yêu cầu kỹ thuật – Kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU

Số lượng ứng viên / giới tính: 1 NAM (ỨNG TUYỂN 2)

Tuổi: 18 – 30 Tuổi

Chiều cao: NAM 160CM

Tình trạng hôn nhân: KHÔNG YÊU CẦU

Chi tiết...

Sản Xuất Đồ Gỗ

Đăng tin: 05/09/2023
Hết hạn: 20/09/2023

Nơi làm việc: TỈNH FUKUOKA.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: Không yêu cầu

Số lượng ứng viên: 2 NAM VÀ 2 NỮ (ỨNG TUYỂN 10).

Tuổi: 18 – 28 tuổi

Chiều cao: NỮ CAO155 cm.

Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

Chi tiết...

Dàn Giáo

Đăng tin: 21/09/2023
Hết hạn: 02/10/2023

Nơi làm việc: Tỉnh Miyagi.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: Không yêu cầu

Số lượng ứng viên: 1 Nam (Ứng tuyển 02 Nam)

Tuổi: 18 – 35 tuổi

Chiều cao: 160cm

Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

Chi tiết...

xem thêm ...

—————

—— TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG ——

ĐẶC ĐỊNH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐẶC ĐỊNH

Sơn

Đăng tin: 04/09/2023
Hết hạn: 02/10/2023

Nơi làm việc: HOKKAIDO & FUKUJIMA

Nội dung công việc:  

   • KHÁCH SẠN 

   • NGHIỆP VỤ KHU NGHỈ DƯỠNG TRƯỢT TUYẾT.

Trình độ tiếng nhật:  

   • NHÂN VIÊN KS N3 

   • NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG TRƯỢT TUYẾT N4

Tuổi: 23 – 35 TUỔI

Chi tiết...

Sản Xuất Đồ Gỗ

Đăng tin: 05/09/2023
Hết hạn: 20/09/2023

 

Nơi làm việc: TỈNH FUKUOKA.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: Không yêu cầu

Số lượng ứng viên: 2 NAM VÀ 2 NỮ (ỨNG TUYỂN 10).

Tuổi: 18 – 28 tuổi

Chiều cao: NỮ CAO155 cm.

Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

 

Chi tiết...

Dàn Giáo

Đăng tin: 21/09/2023
Hết hạn: 02/10/2023

 

Nơi làm việc: Tỉnh Miyagi.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: Không yêu cầu

Số lượng ứng viên: 1 Nam (Ứng tuyển 02 Nam)

Tuổi: 18 – 35 tuổi

Chiều cao: 160cm

Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

 

Chi tiết...
xem thêm ...

KỸ SƯ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG DU HỌC

NHÂN VIÊN SALE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
xem nội dung...

    

 — — — TIN TỨC TRONG NGÀY — —