KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐẶC ĐỊNH

Nhân Viên Khách Sạn

Đăng tin: 04/09/2023

Hết hạn: —/—/2023

 

Nơi làm việc: HOKKAIDO & FUKUJIMA

Nội dung công việc:  

   • KHÁCH SẠN 

   • NGHIỆP VỤ KHU NGHỈ DƯỠNG TRƯỢT TUYẾT.

Trình độ tiếng nhật:  

   • NHÂN VIÊN KS N3 

   • NHÂN VIÊN KHU NGHỈ DƯỠNG TRƯỢT TUYẾT N4

Tuổi: 23 – 35 TUỔI

CHI TIẾT...

Sản Xuất Đồ Gỗ

Đăng tin: 21/09/2023

Hết hạn: 02/10/2023

 

Nơi làm việc: TỈNH FUKUOKA.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU

Số lượng ứng viên: 2 NAM VÀ 2 NỮ (ỨNG TUYỂN 10).

Tuổi: 18 – 28 TUỔI

Chiều cao: NỮ CAO 155 cm.

Tình trạng hôn nhân: KHÔNG YÊU CẦU

 

 

CHI TIẾT...

Lắp Đặt Giàn Giáo

Đăng tin: 21/09/2023

Hết hạn: 02/10/2023

 

Nơi làm việc: TỈNH MIYAGI.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU

Số lượng ứng viên: 1 NAM (ỨNG TUYỂN 02 NAM)

Tuổi: 18 – 35 TUỔI

Chiều cao: 160 cm

Tình trạng hôn nhân: KHÔNG YÊU CẦU

 

 

CHI TIẾT...
XEM THÊM ...