THỰC TẬP SINH

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG

May Mặc

Đăng tin: 19/02/2024

Hết hạn: 10/03/2024

Nơi làm việc: Tỉnh Toyama.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: Có Kinh Nghiệm.

Số lượng ứng viên:  Tuyển 05 Nữ (Ứng tuyển 10 Nữ).

Tuổi: 18 – 40 Tuổi.

Chiều cao: 150cm.

Lương theo vùng/giờ/tháng: 161.160 Yên/ tháng.

chi tiết...

Đóng Gói

Đăng tin: 23/01/2024

Hết hạn:/02/2024

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi.

Yêu cầu kỹ thuật – Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

Số lượng ứng viên / giới tính: 02 Nam (Ứng tuyển 06 )

Tuổi: 18 – 28 Tuổi.

Chiều cao: 160cm.

Lương: 180.907 Yên/ Tháng.

chi tiết...

Giàn Giáo

Đăng tin: 23/01/2024

Hết hạn: 26/01/2024

Nơi làm việc: Tỉnh Nagano.

Yêu cầu kỹ thuật – kinh nghiệm: Không yêu cầu.

Số lượng ứng viên: Tuyển 02 Nam (Ứng tuyển 04 Nam).

Tuổi: 18 – 35 Tuổi.

Chiều cao: 160cm.

Lương cơ bản: 185.000 Yên/Tháng.

chi tiết...
xem thêm

—————

—— TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG ——