Thời gian học tiếng và học phí B2 tại Đức? Lệ phí thi B2?

Thời gian học tiếng đến B2 tại Đức là từ 3 đến 6 tháng. Học phí B2 được miễn hoàn toàn trong quá trình học. Lệ phí thi B2 khoảng 160 Euro/1 kỹ năng. Việc có mất phí học B2 hay không là tùy thuộc từng chương trình, bên phía Doanh nghiệp Đức có hỗ trợ các bạn hay không?

error: NỘI DUNG ĐƯỢC BẢO VỆ!!!
All in one
Liên Hệ