Có đảm bảo xin được việc sau 3 năm học nghề không? Công ty có hỗ trợ xin việc hay học viên tự túc?

Công ty liên kết với tập đoàn giáo dục đào tạo học sinh theo dự án nên đảm bảo 100% việc làm cho các bạn học viên sau khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp các em sẽ đi làm luôn tại cơ sở thực hành nghề của mình, thường là họ sẽ nhận luôn các em, trừ khi các em vi phạm pháp luật, không chăm chỉ, tuân thủ nội quy của Cơ sở thực hành nghề đó.

error: NỘI DUNG ĐƯỢC BẢO VỆ!!!
All in one
Liên Hệ