Học tiếng Đức có khó không và cần phải học thế nào trong thời gian bao lâu để có thể đủ điều kiện đi du học Đức?

Tiếng Đức và tiếng Anh có cùng một hệ ngôn ngữ Latinh vì vậy nếu các bạn học sinh và sinh viên đã học tiếng Anh rồi thì học tiếng Đức không hề khó. Điều quan trọng là các bạn phải tìm đúng những địa điểm dạy học và những khóa học phù hợp với mục đích học tiếng Đức của bạn: Ví dụ: nếu mục đích bạn sang Đức để làm việc (không phải là những công việc đòi hỏi trình độ cao) hoặc đi đoàn tụ gia đình thì bạn nên chọn những khóa học thiên về giao tiếp. Còn nếu bạn muốn sang Đức du học thì bạn phải chọn những khóa học dạy đủ bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Nếu các bạn học một cách tích cực và chọn đúng nơi cung cấp những khóa học chất lượng cao thì trong vòng 6 tháng đến 9 tháng các bạn có đủ điều kiện để đi du học Đức. Endless có đội ngũ giáo viên hầu hết là từ Đức trở về VN và có giáo viên bản địa là thầy Julian cùng phương pháp học từ vựng, cấu trúc dễ dàng nên sẽ hoàn thiện cho bạn toàn bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết khi học tiếng Đức.

error: NỘI DUNG ĐƯỢC BẢO VỆ!!!
All in one
Liên Hệ