CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Thời gian học Ca sáng: 08:00 11:30
Ca chiều: 13:00 16:30
Quy trình đào tạo Chứng chỉ TOCFL 1 TOCFL 2
Thời gian đào tạo 6 tháng 1 năm

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Họ tên...
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Ngày tháng năm sinh...
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Điện thoại...
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ...
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
 • Ngành nghề mong muốn
 • Giàn giáo
 • Sơn
 • Trát vữa
 • Sử dụng thiết bị xây dựng
 • Lắp đặt đường ống
 • Lắp ráp khung cửa
 • Đào đất
 • Bảo dưỡng ô tô
 • Cơ khí
 • Chế biến thực phẩm
 • Đóng gói dược phẩm
 • Nông nghiệp
Ngành nghề mong muốn
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Để lại lời nhắn cho chúng tôi...
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!