Các quy định về việc vừa học vừa làm tại Đức là gì?

Tại Đức, có những quy định riêng cho công việc làm thêm nói chung và việc làm thêm với sinh viên du học Đức nói riêng:

Du học sinh phải có giấy phép của Sở Lao động và Sở Ngoại kiều nếu muốn làm thêm tại Đức. Riêng với du học sinh của các trường đại học thì được miễn nếu thời gian làm thêm không vượt 120 ngày/240 buổi (4h/ngày) trong một năm.

Với mức thu nhập trên 450 euro/tháng, bạn sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại đây.

error: NỘI DUNG ĐƯỢC BẢO VỆ!!!
All in one
Liên Hệ