Thời gian xin visa du học Đức mất bao lâu?

Quá trình xử lý hồ sơ xin cấp visa nhập cảnh Đức của du học sinh sẽ kéo dài từ 4-8 tuần kể từ lúc hoàn thiện hồ sơ, có những trường hợp cá biệt chỉ 7-10 ngày là ra Visa.

error: NỘI DUNG ĐƯỢC BẢO VỆ!!!
All in one
Liên Hệ