Có phải học sinh được quyền sử dụng máy tính và thư viện miễn phí tại các trường học tại Đức không?

Đúng vậy, tất cả các cơ sở giáo dục Đại học tại Đức đều phải cung cấp Internet và một tài khoản thư điện tử cho mỗi học sinh mà mình quản lý. Thêm vào đó, các trường phải có thư viện của mình và phải đảm bảo phải có đủ số lượng và đầu sách học cho sinh viên học nhằm đảm bảo sinh viên không phải mua quá nhiều sách phục vụ cho quá trình học.

error: NỘI DUNG ĐƯỢC BẢO VỆ!!!
All in one
Liên Hệ